Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2020.11.05 11:33
Konsulinio mokesčio pavadinimas

Dydis (eurais)

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100
Laikinojo paso išdavimas 50
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas 25
Santuokos įregistravimas 100
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:
santuokos įrašą liudijančio išrašo 5

gimimo įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą.
5

mirties įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį.
5
Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas 5
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 20
Konsulinių pažymų išdavimas 30
Notarinių veiksmų atlikimas:
sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 50
sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 100
dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas

10 (už puslapį)

parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10
dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas 30 (už puslapį)
fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30
asmeninio testamento priėmimas saugoti 50
dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30
jūrinio protesto priėmimas 100
dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) 20 (už vieną dokumentą)
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 (per mėnesį)
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:
dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas 100
dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 60
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 160
Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas 120
Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

Daugiau informacijos apie konsulinio mokesčio tarifus ir taikomas lengvatas rasite čia.

DĖMESIO:

  • Nuo 2011 m. vasario 21 d. rinkliavą už konsulines paslaugas galima sumokėti banko Сбербанк Росии filialuose (informaciją apie banką ir jo filialus rasite čia).
  • Gryni pinigai ambasadoje nėra priimami.

Ambasados rekvizitai banke:
Посольство Литовской Республики в РК
РНН 600400067837
КНП 859
БИК SABRKZKA
ИИК (расчетный счет)
KZ59914978416BC07434
ДБ АО "Сбербанк"

Konsulinę rinkliavą banke galima sumokėti tik pateikus asmens, pageidaujančio gauti konsulinę paslaugą, pasą.

Naujienlaiškio prenumerata