Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2022.11.24 11:09

Asmens tapatybės kortelė ir pasas

 

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/ keitimo gali kreiptis:

Kreiptis į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/ keitimo gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje, t. y. deklaravę išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybę.  Dokumentų, patvirtinančių deklaruotą ar gyvenamąją vietą, pateikti nereikia. Ši informacija bus patikrinta priėmimo metu ir, jei reikės deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, tai bus galima padaryti tuo pačiu metu (paslauga nemokama).

Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:

 • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką
 • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą
 • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose
 • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje)
 • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje
 • jūreiviams.

Kreipiantis į Lietuvos Respublikos ambasadą Kazachstano Respublikoje, būtina iš anksto registruotis elektroniniu būdu.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Asmens tapatybės kortelė keičiama, kai:

 • pilietis pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą arba suteikiamas naujas asmens kodas;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, kai:

 • pilietis pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, tautybę arba suteikiamas naujas asmens kodas;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • išduota piliečiui iki 16 metų – ne ilgiau kaip 5 metus;
 • išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų – 10 metų;
 • išduota piliečiui nuo 75 metų – 20 metų.

Pasas galioja:

 • išduotas piliečiui iki 16 metų – ne ilgiau kaip 5 metus;
 • išduotas piliečiui nuo 16 metų – 10 metų.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

DĖMESIO:          

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos departamento teritoriniai skyriai.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo/keitimo tvarka

Pateikiant piliečio nuo 2 metų iki 16-metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant dokumentus piliečio iki 2 metų – jam atvykti nereikia.

Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai. Jei tokiam piliečiui anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, tam, kad patvirtintų jo asmens tapatybę, į konsulinę įstaigą kartu su šiuo piliečiu turi atvykti vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo/išdavimo asmeniui iki 16 metų, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.

Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos/ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.

Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.

Iki piliečiui bus išduoti naujas asmens tapatybės kortelė ar pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui

 • Asmenims nuo 16 metų:
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Išduodant pirmą asmens dokumentą po LR pilietybės įgijimo – galiojantis užsienio valstybės piliečio pasas ar jį atitinkantis kelionės dokumentas.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija.
  • Vieną juodai-baltą nuotrauką.
  •  Asmenims, nuolat nešiojantiems akinius – 2 amžių atitinkančias nuotraukas (reikalavimus nuotraukoms rasite čia). Nuotraukų pavyzdžiai http://adic.lrv.lt/lt/teisine-informacija/nuotrauku-pavyzdziai
 • Vaikams (iki 16 metų):
  • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Pirmojo dokumento išdavimo užsienyje gimusiam vaikui atveju, taip pat reikia pateikti vaiko Kazachstano Respublikos pasą (jei išduotas).
  • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jei vaiko tėvai išsituokę, tuomet reikia pateikti teismo sprendimą, kuriame nustatyta vaiko gyvenamoji vieta su prašymą pateikiančiu tėvu ar motina arba globėjų. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • 2 vaiko amžių atitinkančias nuotraukas (reikalavimus nuotraukoms rasite čia). Nuotraukų pavyzdžiai http://adic.lrv.lt/lt/teisine-informacija/nuotrauku-pavyzdziai).

Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje, jeigu tai nebuvo padaryta anksčiau.

Asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje:

 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
 • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką/ištuoką, jeigu tai nebuvo padaryta.
 • Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas arba ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Šie dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą.
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis ir jis yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį. Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis - užsienio valstybių institucijų išduoti jo dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.
 • 2 amžių atitinkančias nuotraukas (reikalavimus nuotraukoms rasite čia). Nuotraukų pavyzdžiai.

Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):

 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt.
 • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
 • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
 • 2 amžių atitinkančias nuotraukas (reikalavimus nuotraukoms rasite čia). Nuotraukų pavyzdžiai http://adic.lrv.lt/lt/teisine-informacija/nuotrauku-pavyzdziai

DĖMESIO:      

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti pateikti papildomus dokumentus ir/arba patikslinti pateiktus duomenis.

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų asmens tapatybės kortelei arba pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą – 100 EUR.

Konsulinio mokesčio lengvatos už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą.

Konsulinio mokesčio už paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymu, pasai ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik vienas iš šių dokumentų)  išduodami ir keičiami nemokamai:

 • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba.
 • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims.
 • sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims.
 • neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
 • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka.
 • Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.

SVARBU:      

Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už vieno iš dokumentų (arba asmens tapatybės kortelės, arba paso) išdavimą/keitimą bendra tvarka.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso atsiėmimo tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba minėtus dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

DĖMESIO:

Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

SVARBU:

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas

Jei pilietis pageidauja, asmens tapatybės kortelė arba pasas gali būti siunčiami registruotu paštu (pilietis apie tai turi pasakyti iš anksto, teikdamas dokumentus). Tačiau paštu gautas pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol konsulinė įstaiga paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna pranešimo apie paso gavimą.

Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas. Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

Trūksta informacijos?

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus galima rasti Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM interneto svetainėje, o apie šių dokumentų išdavimą/ keitimą  -  Migracijos departamento prie VRM svetainėje www.migracija.lt.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą/keitimą

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha