Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2020.05.05 12:07

Lietuvos Respublikos ambasadoje Nur Sultane gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • apie asmens gyvenamąją vietą;
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą – 30 EUR.

Konsulinės pažymos išdavimo tvarka

Konsulinei pažymai gauti asmuo pateikia dokumentų originalus arba notaro patvirtintas dokumentų kopijas. Jeigu pateikiamas dokumentas išduotas ne Lietuvoje, reikalingas dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

Konsulinė pažyma gali būti išduodama lietuvių, rusų arba anglų kalba.

Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti. 

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Pažyma apie šeiminę padėtį

Konsulinė pažyma išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės, kurie pageidauja sudaryti santuoką užsienyje. Pažyma išduodama lietuvių/rusų/anglų kalbomis.

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas;
 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė ir kt.);
 • jei dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas, pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas.

Pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę

Konsulinė pažyma išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams ar asmenims be pilietybės.

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas;
 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė; Kazachstano Respublikos identifikacinė kortelė, Kazachstano Respublikos pasas ir kt.);
 • jei dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas, pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas;
 • konsulinis pareigūnas gali paprašyti papildomų dokumentų, t.y., kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma (Lietuvos Respublikos institucijų išduotas gimimo liudijimas ir kt.); 

Pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo

Pažymą dėl asmens teistumo (neteistumo) Lietuvoje galite gauti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį kreipdamasis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.

Lietuvos Respublikos ambasada Nur Sultane gali išduoti konsulinę pažymą dėl asmens teistumo (neteistumo) Lietuvoje, vadovaudamasis gauta informacija iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos. Konsulinės pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo Lietuvoje išduodamos tik Lietuvos Respublikos piliečiams.

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas;
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė).

 

Vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos liudijimo

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas;
 • Kazachstano Respublikos policijos skyriaus išduotą pažymą apie prarastus dokumentus;
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė ir t.t.);
 • jeigu transporto priemonė nuosavybės teise nepriklauso dokumentus praradusiam piliečiui, kartu pateikiami transporto priemonės savininko notariškai, o jeigu transporto priemonę teisėtai valdo juridinis asmuo, to juridinio asmens oficialiai patvirtinti dokumentai, pagrindžiantys teisę gauti tokią pažymą (įgaliojimas gauti tokią pažymą, įgaliojimas valdyti transporto priemonę, panaudos sutartis ar kitas atitinkamai patvirtintas dokumentas, įrodantis pareiškėjo teisę valdyti automobilį).

 


Prašymų formas rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata