Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2022.11.10 11:07

Kreipiantis konsulinės paslaugos Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstano Respublikoje, būtina iš anksto registruotis elektroniniu būdu.

Bendra informacija

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį
 • Konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę
 • Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo
 • Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo
 • Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo
 • Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje
 • Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai
 • Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas
 • Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai
 • Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams

Konsulinės pažymos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams ir asmenims be pilietybės.

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį yra išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės, kurie pageidauja sudaryti santuoką užsienyje.

Pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo

Jei asmeniui reikalinga pačios kompetentingos institucijos išduota pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo, t.y. ne konsulinė pažyma, kuri išduodama Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose, dėl jos išdavimo asmuo gali kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo galima užsakyti internetu. Taip pat dėl šios pažymos išdavimo Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Užsienio valstybių piliečiai dėl pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo turi kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį.

Konsulinė pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos atstovybės užsienyje išduoda konsulinę pažymą apie gyvenamąją vietą užsienyje arba Lietuvos Respublikoje.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo

Lietuvos Respublikos pilietis artimiausiu metu planuojantis vykti į Lietuvą automobiliu, turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo

Lietuvos Respublikos pilietis artimiausiu metu planuojantis vykti į Lietuvą automobiliu, turi galimybę gauti konsulinę pažymą vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo.

Konsulinė pažyma apie prarasto ar pasibaigusio galioti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimo duomenis

Vairuotojo pažymėjimą išduoda ir, prireikus, keičia tik valstybė, kurioje yra įprastinė ir nuolatinė asmens gyvenamoji vieta, todėl prarasti ar baigę galioti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimai per ambasadą nekeičiami. Jeigu prarastas Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas ar pasibaigė Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas, Lietuvos Respublikos piliečiui išduodama konsulinė pažyma, patvirtinanti Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenis.

Kitos konsulinės pažymos gali būti išduodamos, jeigu jų išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Kita informacija

Prašymą išduoti konsulinę pažymą pareiškėjas gali pateikti konsulinei įstaigai tiesiogiai arba siųsti paštu ar per kurjerį. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

Prašymų formos

Dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti:

 • nustatytos formos prašymą;
 • pareiškėjo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą arba jo notariškai patvirtintą kopiją, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
 • pareiškėjo atstovo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas. Jeigu įgaliojimas yra patvirtintas ne Lietuvos Respublikos notaro, jis turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille);
 • kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas;
 • konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, jei prašymas pateikiami paštu ar per kurjerį.

 Konsulinis mokestis  - 30 Eur

 Konsulinė pažyma išduodama per 7 darbo dienas.

Teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pažymų išdavimą

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha