Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 292 5850; In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
Faksas +7 (7172) 925 853
El. paštas

Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2016.05.10 12:23

Dokumentų legalizavimas –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

Nuo 2016 m. sausio d. dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille)  šie oficialūs dokumentai :

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti arba turi būti pareigūno parašas kiekviename lape.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos  (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Lietuvoje išduotų dokumentų tvirtinimas:

 • Jeigu dokumentai bus pateikiami užsienio valstybėje, prisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos, jie turi būti patvirtinti pažyma (Apostille). Tą padaryti galima tik Užsienio reikalų ministerijoje.
  Jeigu Jūs esate užsienyje, galite kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę dėl tarpininkavimo perduodant dokumentus Užsienio reikalų ministerijai jų patvirtinimui pažyma (Apostille).
 • Jeigu dokumentai bus pateikiami užsienio valstybėje, neprisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos, jie turi būti legalizuoti.

Dokumentų legalizavimas reiškia dvigubą dokumento patvirtinimą - dokumentą išdavusioje šalyje ir šalyje, kurioje dokumentas bus pateiktas.

Pirmiausia dokumentas turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

Po to jį turi legalizuoti šalies, kurioje jis bus pateikiamas, užsienio reikalų ministerija arba tos šalies diplomatinė atstovybė.

Reikalavimai dokumentams, kurie gali būti legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille):

 • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, kurie pateikiami legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille), turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
 • Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų nuorašai legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille) tik tada, kai jų tikrumas yra paliudytas notariškai.
 • Lietuvos Respublikoje pažyma (Apostille) tvirtinami tik Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai. Pažyma (Apostille) netvirtinami diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai ir tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai.
   

2010 m. sausio 29 įsigaliojo Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje.

Dėl Baltarusijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Moldovos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje išduotų oficialių dokumentų atleidimo nuo legalizavimo ar tvirtinimo Apostille.

Naujienlaiškio prenumerata