Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2022.11.24 13:38

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille

 

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille). Dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka Lietuvos Respublikos notarai.

PASTABA:   

Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma (Apostille), gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai. Konsulinis mokestis už vieno dokumento legalizavimą – 20 eurų.

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti. Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.

SVARBU:    

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille kreipiantis į Lietuvos Respublikos ambasadą Kazachstano Respublikoje?

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Kazachstano Respublikoje, Kirgizijos Respublikoje, Tadžikistano Respublikoje, Uzbekistano Respublikoje ir pageidaujantys Lietuvoje išduotą dokumentą patvirtinti konsuline pažyma Apostille Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstano Respublikoje asmeniškai konsulinio priėmimo metu turi pateikti:

 • Lietuvos Respublikos institucijų išduoto dokumento originalą, kurį norima patvirtinti pažyma Apostille;
 • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę),
 • Nustatytos formos prašymą tarpininkauti patvirtinant pateiktą dokumentą pažyma Apostille (pildoma konsulate),
 • Sumokėti 20 eurų konsulinį mokestį už tarpininkavimą patvirtinant dokumentą pažyma Apostille.

Kreipiantis konsulinės paslaugos Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstano Respublikoje, būtina iš anksto registruotis elektroniniu būdu.

DĖMESIO:   

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog pažyma Apostille gali būti tvirtinami tik po 1990-03-11 Lietuvos Respublikoje išduoti civilinės būklės liudijimai. Jeigu Jūsų civilinės būklės liudijimas yra išduotas iki 1990-03-11, Jūs taip pat turite kreiptis dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo.

Dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille trukmė ir patvirtinto dokumento atsiėmimo tvarka

Pateikti dokumentai Lietuvos Respublikoje išduotam dokumentui patvirtinti konsuline pažyma „Apostille“ yra perduodami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Dokumento patvirtinimas pažyma „Apostille“ ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Kazachstano Respublikoje paprastai užtrunka vieną mėnesį. Jeigu kartu pateikiami dokumentai ir dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo – 2-3 mėnesius.

Atsiimti pažyma Apostille patvirtintą dokumentą pilietis asmeniškai atvyksta į Lietuvos Respublikos ambasadą Kazachstano Respublikoje dokumentų atsiėmimo metu.

Kur kreiptis ir ką pateikti norint dokumentus legalizuoti Lietuvoje?

Kreiptis reikia į Užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą.

Pateikdami dokumentus legalizuoti, prašome pridėti:

 • asmens, teikiančio dokumentą (-us) legalizuoti, galiojančio paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą Lietuvos notaro
 • laisvos formos prašymą dėl dokumento legalizavimo, kuriame prašome nurodyti valstybę, kurioje planuojate pateikti legalizuotą (-us) dokumentą (-us) ir savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį)
 • nuo 2020 m. gruodžio 1 d. konsulinis mokestis už vieno dokumento legalizavimą - 20 EUR

Legalizuoti dokumentai bus išsiųsti gavėjui taip pat per kurjerių paštą, asmeniui iš kurjerių pašto įmonės užsisakius dokumento paėmimo paslaugą.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha