Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2022.11.24 12:06

Civilinė metrikacija

 

Asmenų priėmimas Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstano Respublikoje konsuliniais klausimais vykdomas tik iš anksto užsiregistravus elektroniniu būdu.

Lietuvos Respublikos piliečiui užsienio valstybėje gimus vaikui, užsienio valstybėje įregistravus santuoką ar nutraukus santuoką, pilietis privalo pateikti dokumentus, kad šie civilinės būklės aktai būtų įtraukiami į apskaitą Lietuvoje. Taip pat įtraukiama į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio mirtis.

Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir, piliečio pageidavimu, išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Į apskaitą įtraukiami tik tie civilinės būklės aktai, kurie užsienio valstybėse įregistruoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Diplomatinės atstovybės gali priimti ir perduoti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus, kai jie pateikiami tiesiogiai, t. y. atvykus į diplomatinę atstovybę.

Civilinės metrikacijos įstaigoms prašymus įtraukti į apskaitą Lietuvoje užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus galite teikti tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat internetu, prisijungę prie VĮ Registrų centro savitarnos svetainės. Rekomenduojame, prieš teikiant prašymą pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai, susisiekti su ja telefonu ar elektroniniu paštu (civilinės metrikacijos skyrių kontaktus galima rasti atitinkamų savivaldybių interneto svetainėse).

 

Dokumentų pateikimo tvarka

 

 • Dokumentus teikia Lietuvos Respublikos pilietis (prašymą dėl mirties apskaitymo ir dokumentus teikia giminės ar artimieji), į ambasadą atvyksta asmeniškai;
 • Teikiami dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos;
 • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus tas nenumatyta.

 

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje priėmimą ir perdavimą  – 30 eurų.

Jei pageidaujama gauti Lietuvoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą – konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

Jei pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, išduotą Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstano Respublikoje – konsulinis mokestis 5 eurai.

Santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Dėl santuokos apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Kazachstano Respublikoje Lietuvos Respublikos pilietis atvyksta asmeniškai ir pateikia:

 • Nustatytos formos prašymą, (gali būti pildomas Ambasadoje);
 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą;
 • Santuokos liudijimą (su vertimu į lietuvių kalbą);
 • Galiojantį sutuoktinio užsienio šalies pasą;
 • Jeigu tai yra ne pirma santuoka sutuoktiniui užsienio valstybės piliečiui, taip pat pateikiamas užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas liudijimas/pažyma apie prieš tai buvusią santuoką su vertimu į lietuvių kalbą.

Ištuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Dėl ištuokos apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Kazachstano Respublikoje Lietuvos Respublikos pilietis atvyksta asmeniškai ir pateikia:

 • Nustatytos formos prašymas (gali būti pildomas Ambasadoje);
 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą; 
 • Ištuokos liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą;
 • Buvusio sutuoktinio galiojantį užsienio šalies pasą, jei yra galimybė jį pateikti.

Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Dėl vaiko gimimo apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Kazachstano Respublikoje Lietuvos Respublikos pilietis atvyksta asmeniškai ir pateikia:

 • Nustatytos formos prašymas, (gali būti pildomas Ambasadoje);
 • Gimimo liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą;
 • Motinos ar tėvo, Lietuvos Respublikos piliečio, galiojantį Lietuvos Respublikos pasą;
 • Motinos ar tėvo, užsienio šalies piliečio, galiojantį užsienio šalies pasą;
 • Jeigu vaikas – Kazachstano Respublikos pilietis, jo Kazachstano Respublikos užsienio pasas (jei toks dokumentas jam išduotas);
 • Jei tėvai nesusituokę ar vaikas gimęs ne santuokoje – tėvystės nustatymo liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą.

Mirties įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Prašymą gali pateikti mirusiojo giminės, artimieji ar bet kuris kitas suinteresuotas asmuo.

Būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nustatytos formos prašymas (gali būti pildomas Ambasadoje)
 2. Prašymą pateikiančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą (jei pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai – galiojantis Lietuvos Respublikos pasas);
 3. Mirties liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą;
 4. Mirusiojo asmens Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę (jei turi).

Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas

Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstano Respublikoje ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą:

 • Nustatytos formos prašymas (pildomas Ambasadoje);
 • Galiojantis Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.

Jei pageidaujama gauti Lietuvoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą – konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

Jei pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, išduotą Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstano Respublikoje – konsulinis mokestis 5 eurai.

Civilinės būklės aktų registravimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose reglamentuojantys teisės aktai.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha