Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2020.11.19 08:27

Informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 31 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Įsakyme nustatyti prašymų pateikimo konsulinėms įstaigoms būdai:

 • tiesiogiai, t. y. įprasta tvarka, atvykus į konsulinę įstaigą,  teikiami prašymai įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus (toliau – CBA), pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti CBA įrašus, registruoti gimimą, santuoką ar mirtį, išduoti CBA įrašus liudijančius išrašus;
 • registruotu paštu ar per kurjerį teikiami prašymai registruoti gimimą, santuoką ar mirtį,  išduoti CBA įrašus liudijančius išrašus.

Naujai patvirtintas prašymų formas rasite čia.

Lietuvos Respublikos piliečiui užsienio valstybėje gimus vaikui, užsienio valstybėje įregistravus santuoką ar nutraukus santuoką, pilietis privalo pateikti dokumentus, kad šie civilinės būklės aktai turi būti įtraukiami į apskaitą Lietuvoje. Taip pat įtraukiama į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio mirtis.

Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir, piliečio pageidavimu, išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

 

Kur kreiptis dėl civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje?

Prašymas ir dokumentai gali būti teikiami:

 • Lietuvos Respublikos ambasadai Nur Sultane. Priimti prašymai perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui;
 • tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
 • Internetu. Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus prie elektroninės valdžios interneto portalo epaslaugos.lt. MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, kuriam buvo siųsti prašymai su papildomais dokumentais. Atsiimant dokumentus Lietuvoje, būtina pateikti dokumentų, siųstų per MEPIS, originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje mepis.registrucentras.lt.
   

Dokumentų pateikimo tvarka

 • Dokumentus teikia Lietuvos Respublikos pilietis (išskyrus prašymą dėl mirties apskaitymo, kai dokumentus teikia giminės ar artimieji), į konsulatą atvyksta asmeniškai;
 • Teikiami dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos;
 • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus tas nenumatyta. Rusijos Federacijos išduotiems dokumentams šis reikalavimas netaikomas.

 

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už civilinės būklės aktų įtraukimą į apskaitą Lietuvoje neimamas.

Jei pageidaujama gauti Lietuvoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą – konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

Jei pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, išduotą Lietuvos Respublikos ambasadoje Nur Sultane – konsulinis mokestis 5 eurai. Konsulinis mokestis neimamas, jeigu išduodamas pirmasis gimimą ar mirtį liudijančio įrašo išrašas.

 

Santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Dėl santuokos apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Nur Sultane Lietuvos Respublikos pilietis atvyksta asmeniškai ir pateikia:

 • Nustatytos formos prašymą (prašymo formą galite rasti čia), (gali būti pildomas ambasadoje);
 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą;
 • Santuokos liudijimą (su vertimu į lietuvių kalbą);
 • Galiojantį sutuoktinio užsienio šalies pasą;
 • Jeigu tai yra ne pirma santuoka sutuoktiniui užsienio valstybės piliečiui, taip pat pateikiamas užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas liudijimas/pažyma apie prieš tai buvusią santuoką su vertimu į lietuvių kalbą.
   

Ištuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Dėl ištuokos apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadoje Nur Sultane Lietuvos Respublikos pilietis atvyksta asmeniškai ir pateikia:

 • Nustatytos formos prašymas (prašymo formą galite rasti čia), (gali būti pildomas ambasadoje);
 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą; 
 • Ištuokos liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą;
 • Buvusio sutuoktinio galiojantį užsienio šalies pasą, jei yra galimybė jį pateikti.
   

Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Dėl vaiko gimimo apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadoje Nur Sultane Lietuvos Respublikos pilietis atvyksta asmeniškai ir pateikia:

 • Nustatytos formos prašymas (prašymo formą galite rasti čia), (gali būti pildomas Konsulate);
 • Gimimo liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą;
 • Motinos ar tėvo, Lietuvos Respublikos piliečio, galiojantį Lietuvos Respublikos pasą;
 • Motinos ar tėvo, užsienio šalies piliečio, galiojantį užsienio šalies pasą;
 • Jei tėvai nesusituokę ar vaikas gimęs ne santuokoje – tėvystės nustatymo liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą.

 

Mirties įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Prašymą gali pateikti mirusiojo giminės, artimieji ar bet kuris kitas suinteresuotas asmuo.

Būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nustatytos formos prašymas (prašymo formą galite rasti čia) (gali būti pildomas ambasadoje)
 2. Prašymą pateikiančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą (jei pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai – galiojantis Lietuvos Respublikos pasas);
 3. Mirties liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą;
 4. Mirusiojo asmens Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę (jei turi).
   

Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas

Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje Nur Sultane ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą:

 • Nustatytos formos prašymas (pildomas ambasadoje);
 • Galiojantis Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.

Jei pageidaujama gauti Lietuvoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą – konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

Jei pageidaujama gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, išduotą Lietuvos Respublikos ambasadoje Nur Sultane – konsulinis mokestis 5 eurai. Konsulinis mokestis neimamas, jeigu išduodamas pirmasis gimimą ar mirtį liudijančio įrašo išrašas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha