Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2020.05.05 11:48

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau - AGP) yra asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

 

Atvejai, kada išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

 

Kur kreiptis dėl AGP?

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

 

Konsulinis mokestis 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 20 EUR.

 

Dokumentų dėl AGP pateikimo tvarka

Dokumentai teikiami:

 • asmeniškai atvykstant į Lietuvos Respublikos ambasadą Nur Sultane
 • dokumentų kopijas siunčiant paštu
 • elektroniniu paštu [email protected]

Pateikus dokumentų kopijas paštu ar kitomis techninėmis priemonėmis, atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Nur Sultane atsiimti AGP, turi būti pateikti ir dokumentų originalai.

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia, prašymą pildo, o vėliau atsiima išduotą AGP vaiko tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

AGP išdavimui pateikiami dokumentai

DĖMESIO:

Konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų arba patikslinti pateiktus duomenis.
 • Dokumentai AGP pasibaigus Lietuvos Respublikos paso/ATK galiojimui:
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma; galima pildyti ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos pasas, ATK);
 4. Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (teikiamas tais atvejais, jeigu asmens tapatybės dokumentas negalioja daugiau nei pusę metų) (pareiškimo forma; gali būti pildoma ambasadoje)
 • Dokumentai AGP praradus asmens tapatybės dokumentą:
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma; galima pildyti ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimas, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas, Lietuvos Respublikos studento pažymėjimas, gimimo liudijimas, santuokos liudijimas ar kitas oficialus Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotas dokumentas);
 4. Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (prašymo forma čia; galima pildyti ambasadoje);
 5. Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (teikiamas tais atvejais, jeigu asmens tapatybės dokumentas negalioja daugiau nei pusę metų) (pareiškimo forma; gali būti pildoma ambasadoje)
 • Dokumentai AGP vaikui, pasibaigus Lietuvos Respublikos paso/ATK galiojimui
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma; galima pildyti ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos pasas, ATK);
 4. Tėvų, kitų teisėtų atstovų ar jų įgaliotų asmenų tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 5. Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (teikiamas tais atvejais, jeigu asmens tapatybės dokumentas negalioja daugiau nei pusę metų) (pareiškimo forma; gali būti pildoma ambasadoje)
 • Dokumentai AGP vaikui, praradus asmens tapatybės dokumentą:
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma; galima pildyti ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (forma čia; gali būti pildoma ambasadoje)
 4. Tėvų, kitų teisėtų atstovų ar jų įgaliotų asmenų tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 5. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (jeigu turite, pvz.: gimimo liudijimas);
 6. Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (teikiamas tais atvejais, jeigu asmens tapatybės dokumentas negalioja daugiau nei pusę metų) (pareiškimo forma; gali būti pildoma ambasadoje)
 • Dokumentai AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui:
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma; galima pildyti ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Vaiko gimimo liudijimas (jeigu vaikas gimė Kazachstano Respublikoje ir jo gimimas nebuvo įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, pateikiamas Kazachstano Respublikos institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas);
 4. Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai;
 5. Informacinis pranešimas (pranešimo forma; gali būti pildoma ambasadoje)

 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos ir asmens, kuriam prašoma išduoti asmens grįžimo pažymėjimą, tapatybės nustatymo.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.

Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Asmens grįžimo pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Konsulinis mokestis už AGP išdavimą – 20 EUR.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha