Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KAZACHSTANO RESPUBLIKOJE, TADŽIKISTANO RESPUBLIKAI IR KIRGIZIJOS RESPUBLIKAI

Adresas: 6/1 Kabanbay batyr ave., BC Kaskad, 10 floor, 103 room, 010000 Nur-Sultan, KAZAKHSTAN

plačiau »

Tel. +7 (7172) 925 850; in case of urgent consular questions (after working hours): +7 775 537 69 21
Faksas +7 (7172) 925 853
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.02.12

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V-141 "Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo instrukcijos patvirtinimo".

Atvejai, kada išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, asmens tapatybę liudijantis dokumentas prarandamas, tampa netinkamu naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.

Asmens grįžimo pažymėjimas taip pat išduodamas užsienio valstybių piliečiams, turintiems Lietuvos Respublikos užsieniečio pasą, ir asmenims be pilietybės, turintiems leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui.

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo vieta

Asmens grįžimo pažymėjimus gali išduoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse dirbantys konsuliniai pareigūnai ir kiti asmenys, kuriems pavesta atlikti konsulines funkcijas, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento valstybės tarnautojai, taip pat garbės konsuliniai pareigūnai, kuriems tai pavesta.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

Asmuo dokumentus asmens grįžimo pažymėjimui gauti pateikia ir pažymėjimą atsiima konsulinėje įstaigoje pats. Kompetentingų užsienio valstybių institucijų prašymu pažymėjimas gali būti perduotas per tų institucijų įgaliotus atstovus, kai konsuliniam pareigūnui yra pateikti toliau išvardyti dokumentai:

  • užpildytas nustatytos formos prašymas, kurį išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė;
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens amžių;
  • pažyma iš policijos įstaigos apie asmens kreipimąsi dėl prarasto kelionės dokumento (tais atvejais, kai nėra galimybės pristatyti pažymos, asmuo privalo paaiškinti kelionės dokumento praradimo aplinkybes raštu);
  • kiti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu asmuo juos turi.

Konsulinis mokestis

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 5 eurai.

Konsulinis mokestis gali būti neimamas, jeigu asmuo, kuriam išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas, negali jo sumokėti dėl svarbių priežasčių (dėl nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veiklos) ir konsuliniam pareigūnui pateikia dokumentą, oficialiai patvirtinantį nukentėjimo faktą.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ir pažymėjimas išduodamas asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Naujienlaiškio prenumerata