Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 2 79 27 47; +7 717 2 79 29 02 (consular section); In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.02.12 / Atnaujinta 2022.11.29 08:25

Asmens grįžimo pažymėjimas

 

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas užsienio valstybėje esantiems asmenims, jei jie prarado kelionės dokumentą, jis tapo netinkamas naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas arba asmuo jo neturi, leidžiantis grįžti į Lietuvos Respubliką arba į kilmės valstybę.

AGP gali būti išduodamas šiems užsienio valstybėje esantiems asmenims:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • užsieniečiams, tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais grįžtantiems į savo kilmės valstybę.

AGP išduodamas šiais atvejais:

 • kelionės dokumentas buvo prarastas;
 • kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti;
 • pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas;
 • asmuo neturi galiojančio kelionės dokumento.

Kur kreiptis dėl AGP?

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai, išskyrus garbės konsulinius pareigūnus.

Jei trečiose šalyse nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali išduoti laikiną kelionės dokumentą  (angl. Emergency Travel Document).

Dėl AGP išdavimo reikia iš anksto registruotis elektroniniu būdu, o esant neatidėliotinam atvejui skambinti telefonu +7 717 2 79 27 47, +7 701 643 3283 ar susisiekti el.paštu [email protected]

Konsulinis mokestis 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 25 EUR.

Konsulinis mokestis už AGP gali būti neimamas Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnyje apibrėžtais atvejais.

Dokumentų dėl AGP pateikimo tvarka

Dokumentai teikiami:

 • asmeniškai atvykstant į Lietuvos Respublikos ambasadą Kazachstano Respublikoje adresu Kosmonavtov g. 62a, Astana,
 • paštu siunčiant dokumentų kopijas (Lietuvos Respublikos ambasada Kazachxtano Respublikoje, Kosmonavtov g. 62a, 010000 Astana),
 • per kurjerį;
 • elektroniniu paštu [email protected]

Pateikus dokumentų kopijas paštu ar kitomis techninėmis priemonėmis, atvykus į Ambasadą atsiimti AGP, turi būti pateikti ir dokumentų originalai.

 • Nepilnamečio iki 1 metų amžiaus prašymą dėl AGP teikia vienas iš tėvų arba globėjas. Šiuo atveju nepilnamečio dalyvavimas nėra privalomas.
 • Nepilnamečio nuo 1 iki 16 metų amžiaus prašymą dėl AGP teikia vienas iš tėvų arba globėjas. Šiuo atveju vaikas privalo dalyvauti.
 • Nuo 16 metų amžiaus prašymą dėl AGP asmuo teikia pats. Tuo atveju, jei jam nėra sukakę 18 metų ir anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas – jo asmens tapatybę tvirtina vienas iš tėvų arba globėjas.

DĖMESIO:

Konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų arba patikslinti  pateiktus duomenis.

 • Dokumentai AGP pasibaigus Lietuvos Respublikos paso/ATK galiojimui:
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma; galima pildyti Ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos pasas, ATK, taip pat galima teikti bet kurį turimą dokumentą su vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu, nuotrauka. Tuo atveju, jei neturima jokio dokumento, tada konsulinis pareigūnas gali paprašyti pateikti artimųjų giminaičių (tėvo, mamos, vyro, žmonos, vaikų) asmens duomenis arba paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis);
 4. Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (teikiamas tais atvejais, jeigu asmens tapatybės dokumentas negalioja daugiau nei pusę metų) (pildoma Ambasadoje)
 • Dokumentai AGP praradus asmens tapatybės dokumentą:
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma; galima pildyti Ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimas, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas, Lietuvos Respublikos studento pažymėjimas, gimimo liudijimas, santuokos liudijimas ar kitas oficialus Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotas dokumentas; galima teikti bet kurį turimą dokumentą su vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu, nuotrauka. Tuo atveju, jei neturima jokio dokumento, tada konsulinis pareigūnas gali paprašyti pateikti artimųjų giminaičių (tėvo, mamos, vyro, žmonos, vaikų) asmens duomenis arba paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis);
 4. Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (pranešimo forma galima pildyti Ambasadoje);
 5. Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (teikiamas tais atvejais, jeigu asmens tapatybės dokumentas negalioja daugiau nei pusę metų) (pildoma Ambasadoje)
 • Dokumentai AGP vaikui, pasibaigus Lietuvos Respublikos paso/ATK galiojimui
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma galima pildyti Ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (Lietuvos Respublikos pasas, ATK, taip pat galima teikti bet kurį turimą dokumentą su vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu, nuotrauka. Tuo atveju, jei neturima jokio dokumento, tada konsulinis pareigūnas gali paprašyti pateikti artimųjų giminaičių (tėvo, mamos, vyro, žmonos, vaikų) asmens duomenis arba paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis);
 4. Tėvų, kitų teisėtų atstovų ar jų įgaliotų asmenų tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 5. Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (teikiamas tais atvejais, jeigu asmens tapatybės dokumentas negalioja daugiau nei pusę metų) (pildoma Ambasadoje)
 • Dokumentai AGP vaikui, praradus asmens tapatybės dokumentą:
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma galima pildyti Ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (pranešimo forma gali būti pildoma Ambasadoje)
 4. Tėvų, kitų teisėtų atstovų ar jų įgaliotų asmenų tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 5. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (jeigu turite, pvz.: gimimo liudijimas. Taip pat galima teikti bet kurį turimą dokumentą su vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu, nuotrauka. Tuo atveju, jei neturima jokio dokumento, tada konsulinis pareigūnas gali paprašyti pateikti artimųjų giminaičių (tėvo, mamos, vyro, žmonos, vaikų) asmens duomenis arba paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis);
 6. Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (teikiamas tais atvejais, jeigu asmens tapatybės dokumentas negalioja daugiau nei pusę metų) (pildoma Ambasadoje)
 • Dokumentai AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui:
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma galima pildyti Ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Vaiko gimimo liudijimas (jeigu vaikas gimė Kazachstano Respublikoje ir jo gimimas nebuvo įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, pateikiamas Kazachstano Respublikos institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas);
 4. Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai;
 5. Informacinis pranešimas (pildoma Ambasadoje)
 • Dokumentai AGP užsienio valstybės piliečiui:
 1. Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (prašymo forma; galima pildyti Ambasadoje);
 2. Dvi spalvotos matinės nuotraukos 35x45mm, atitinkančios pareiškėjo amžių;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 4. Kiti papildomi dokumentai, kurių prašo asmens kilmės valstybės kompetentinga institucija.

Išduodant AGP, konsulinis pareigūnas privalo asmeniškai identifikuoti asmenį, tad yra galimi šie AGP atsiėmimo variantai:

 • Kai dokumentai pateikiami asmeniškai atvykstant į Ambasadą, AGP yra atsiimamas Ambasadoje.
 • Kai dokumentai pateikiami asmeniškai atvykstant į Ambasadą, išrašytas AGP, asmeniui pageidaujant, gali būti siunčiamas paštu.
 • Kai dokumentai pateikiami siunčiant paštu, per kurjerį arba nuskenuoti elektroniniu paštu, AGP atsiimamas Ambasadoje asmeniškai. 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės.

AGP išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens, kuriam išduodamas AGP, tapatybės patvirtinimo dienos.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 kalendorinių dienų.

Jei kelionės, kuriai išduodamas AGP, trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvą ar kilmės valstybę per 15 kalendorinių dienų, AGP gali būti išduodamas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos. Jei AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui – teikiant prašymą dėl AGP, būtina pridėti paaiškinimą raštu ir prašymą pagrindžiančius dokumentus.

AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą:

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha