Kanclerz Ministerstwa

Kanclerz Ministerstwa

Inga Černiuk

Obszary działalności i funkcje kanclerza ministerstwa I. Černiuk

  • zarządza wdrażaniem wszystkich programów działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
  • nadzoruje kwestie związane z wdrażaniem funkcji protokołu państwowego i dyplomatycznego;
  • nadzoruje kwestie prawne;
  • nadzoruje kwestie związane z polepszaniem kształtowania polityki konsularnej, usług administracji publicznej i obsługi konsularnej;
  • pełni inne funkcje powierzone przez ministra.

Biografia kanclerza ministerstwa I. Černiuk

Pracowała jako Kanclerz Ministerstwa Energetyki Republiki Litewskiej (2012 – 2017 r.) i Kanclerz Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej (2017 – 2019 r.) oraz zastępca dyrektora generalnego VĮ Turto bankas (2019 – 2020 r.), zdobyła wieloletnie doświadczenie w pracy prawniczej na różnych stanowiskach państwowych.

Zdobyła bogate doświadczenie w zarzadzaniu uczestnicząc w zarządach i radach nadzorczych różnych spółek (AB „Klaipėdos nafta“, UAB „EPSOG“ i in., VĮ „Registrų centras“), komitecie ds. wynagrodzeń i nominacji.

Zdobyła doświadczenie międzynarodowe ekspertowe pracując w ramach projektu finansowanego ze środków UE „Program wsparcia zarządzania finansami publicznymi na Ukrainie (lit. Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje [EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine EU4PFM])”.

Wykształcenie

Zakończyła studia na Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomii ISM z tytułem magistra zarządzania. Na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa uzyskała tytuł magistra prawa (2006 r.) i licencjata prawa (2004 r.).

Języki

Angielski, rosyjski, polski, litewski

Inne informacje

Urodziła się w 1981 r. w Solecznikach

Zamężna, dwoje dzieci.

 


 

Wiceminister

Egidijus Meilūnas

cv

Wiceminister

Jonas Survila

cv

Wiceminister

Simonas Šatūnas

cv

Prenumerata wiadomości

Captcha