Artimiausi renginiai

Bendroji saugumo ir gynybos politika

Sukurta 2020.05.27

Europos Sąjungos (ES) bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP) yra integrali ES bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) dalis ir vienas iš svarbiausių ES išorės politikos instrumentų. Ja ES prisideda prie tarptautinio saugumo ir taikos palaikymo,  konfliktų prevencijos ir krizių valdymo.

BSGP suteikia ES galimybę naudoti civilinius ir karinius instrumentus visam krizių prevencijos, krizių valdymo ir atkūrimo po krizės spektrui. BSGP priemonės yra gana plačios ir apima karines operacijas, reformas saugumo srityje, pareigūnų mokymus ir vystomojo bendradarbiavimo paramą. 

Svarbiausi BSGP klausimai yra sprendžiami Užsienio reikalų taryboje, kurioje ES valstybėms narėms atstovauja gynybos ministrai. ES gynybos ministrai susitinka 4 kartus per metus, iš jų 2 susitikimai yra neformalūs, o kiti 2 ES Užsienio reikalų taryboje.

 

Daugiau informacijos apie BSGP čia