Suomija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.09.07 12:45
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland for the Promotion and Protection of Investments
  Vilnius, 1992.06.12
  Įsigaliojo 1993.01.08. Neteko galios 2021-08-26, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimui dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo
  Ratifikuota 1992.07.23 Nr. I-2787
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 25
  1.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 2. Lietuvos Respublikos ir Suomijos Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Republic of Lithuania and the Republic of Finland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Vilnius, 1993.04.30
  Įsigaliojo 1993.12.30
  Ratifikuota 1993.11.30 Nr. I-315
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 18
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės oro susisiekimo sutartis
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland
  Helsinkis, 1993.11.29
  Įsigaliojo 1994.03.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 38
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo muitinės veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland regarding Cooperation in Customs Matters
  Helsinkis, 1994.02.03
  Įsigaliojo 1994.10.12
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 43
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl grąžinimo asmenų, kurie atvyko į valstybę ar gyvena joje be leidimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland on the Readmission of Persons entering a Country and Residing there without Authorization
  Vilnius, 1997.03.18
  Įsigaliojo 1997.07.23
  Ratifikuotas 1997.04.24 Nr. VIII-197
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 37
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland on Cooperation in Crime Prevention
  Vilnius, 1997.03.18
  Įsigaliojo 1997.10.24
  Ratifikuotas 1997.09.23 Nr. VIII-421
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 96
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vizų režimo panaikinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland concerning the Abolition of Visas
  Vilnius, 1997.08.04
  Įsigaliojo 1997.11.02
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 98
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl vizų režimo panaikinimo, pasirašytos 1997 m. rugpjūčio 4 d., 1 straipsnio pakeitimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland on the amendment of Article 1 of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland concerning the Abolition of Visas signed on 4 August 1997
  2002.01.08, 2002.09.24
  Įsigaliojo 2002.09.26
  Vyriausybės 2002.09.17 nutarimas Nr. 1459
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 109
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros švietimo ir mokslo srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland on Co-operation in the Fields of Culture, Education and Science
  Helsinkis, 1998.11.10
  Įsigaliojo 1999.07.09
  Vyriausybės 1999.05.11 nutarimas Nr. 556
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 29
 10. Lietuvos Respublikos ir Suomijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Finland on Social Security
  Helsinkis, 2000.09.12
  Nebegalioja nuo 2006.06.13
  Ratifikuota 2001.05.24 Nr. IX-348
  Denonsuota 2005.11.15 Nr. X-391
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 49
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland on International Road Transport
  Helsinkis, 1998.11.10
  Įsigaliojo 2004.06.27
  Vyriausybės 2000.05.08 nutarimas Nr. 521
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 92
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland on the termination of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Finland for the Promotion and Protection of Investments
  Sudarytas apsikeičiant 2020 m. liepos 23 d. ir 2020 m. rugsėjo 7 d. diplomatinėmis notomis.
  Įsigalioja 2021-08-26.
  Ratifikuotas 2021 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XIV-477.
  Skelbtas TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17449.