Latvija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.09.09 10:09
 1. Sutartis dėl Valstybės sienos atstatymo tarp Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Latvia on the re-establishment of State Border
  Biržai, 1993.06.29
  Įsigaliojo 1995.07.05
  "V.Ž." - 1995 Nr.100
 2. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo socialinio aprūpinimo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the cooperation in the field of social maintenance
  Vilnius, 1993.12.17
  Įsigaliojo 1995.01.31
  "V.Ž." - 1995 Nr.19
 3. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos Sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Republic of Lithuania and the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
  Vilnius, 1993.12.17
  Įsigaliojo 1994.12.30
  "V.Ž." - 1995 Nr.13
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybės sienos perėjimo punktų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia concerning the crossing posts of state border
  Ryga, 1995.06.09
  Įsigaliojo 1996.12.13
  "V.Ž." - 1997 Nr.1
 5. Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės
  Contract on the sale of land between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia
  Ryga, 1995.09.06
  Įsigaliojo 1995.09.06
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government if the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the promotion and
  protection of investments
  Vilnius, 1996.02.07
  Įsigaliojo / entered into force 1996.07.23. Nutraukta nuo 2021-09-04.
  "V.Ž." - 1996 Nr.76
  6.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 7. Lietuvos Respublikos Prezidento ir Latvijos Respublikos Prezidento bendra deklaracija
  Joint declaration by the president of the Republic of Lithuania and the President of the Republic of Latvia
  Ryga, 1996.05.06
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia
  Ryga, 1996.09.09
  Įsigaliojo 1997.02.28
  "V.Ž." - 1997 Nr.10
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl skrydžių informacijos regiono nustatymo
  Agreement on establishment of flight information region between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia
  Ryga, 1998.04.15
  Įsigaliojo 2001.04.10
  "V.Ž." - 2000 Nr.43
 10. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės dėl žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia regarding transfer of
  the land plot
  Vilnius, 1999.04.21
  Įsigaliojo 1999.04.21
 11. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis dėl teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo atribojimo Baltijos jūroje
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Latvia on the delimitation of the territorial sea, exclusive economic zone and continental shelf in the Baltic Sea
  Palanga, 1999.07.09.
  Neįsigaliojusi.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. spalio 28 d. įstatymu Nr. VIII-1371.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1999m., Nr. 100- 2893.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo per sieną
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on transfrontier
  cooperation
  Panevėžys, 1999.09.10
  Įsigaliojo 1999.12.20
  "V.Ž." - 2000 Nr.5
 13. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on cooperation in the
  field of environmental protection
  Biržai, 1999.10.01
  Įsigaliojo 1999.10.01
  "V.Ž." - 1999 Nr.86
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia concerning mutual protection of classified information
  Tartu, 2000.05.26
  Įsigaliojo 2000.11.06
  Nebegalioja nuo 2015-05-22.
  “V.Ž.” - 2000 Nr.96
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo jūrų ir aviacinės paieškos bei gelbėjimo srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on Co-operation in Maritime and Aeronautical Search and Rescue
  Palanga, 2000.09.08
  Įsigaliojo 2000.12.22
  "V.Ž." - 2000 Nr.108
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl abipusės pagalbos stichinių nelaimių ir kitų didelių avarijų atveju
  Agreement between the Government Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the Mutual Support in the Event of Natural Disasters and Other Large-scale Accidents
  Ryga, 2001.05.31
  Įsigaliojo 2002.01.02
  Nebegalioja nuo 2018.12.24
  "V.Ž." - 2001 Nr.88
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų, pasirašyto 1995 m. birželio 9 d., papildymas
  Supplement to the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on State Border Crossing Points of 9 June, 1995
  Sudaryta apsikeičiant notomis 2002.01.16
  Įsigaliojo 2002.01.23
  "V.Ž." - 2002 Nr.32
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the Activities of State Border Plenipotentiaries
  Nida, 2002.03.01
  Įsigaliojo 2002.07.19
  Neteko galios 2019-12-29, t. y. 2019-12-30 įsigaliojus 2019-07-18 pasirašytam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimui dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos.
  "V.Ž." - 2002 Nr. 75
 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl skubaus pranešimo apie branduolines avarijas ir dėl pasikeitimo informacija bei bendradarbiavimo branduolinės ir radiacinės saugos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on Early Notification of Nuclear Accidents, Exchange of Information and Co-operation in the Field of Nuclear Safety and Radiation Protection
  Vilnius, 2003.10.03
  Įsigaliojo 2004.02.11
  ,,V.Ž.” – 2004 Nr. 30
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl skolos Latvijos Respublikai už Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone išlaikymą grąžinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the settlement of the debt to the Republic of Latvia for the maintenance of the Embassy of the Republic of Lithuania in Washington
  Ryga, 2005.02.15
  Įsigaliojo 2005.04.22
  „V.Ž.“ - 2005 m. Nr. 50
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on Cooperation in Combating Organised Crime and other Offences and on Joint Actions in Border Regions
  Vilnius, 2006.06.07
  Įsigaliojo 2007.07.15
  Ratifikuota 2007.05.17 įstatymu Nr.X-1141
  „V.Ž.“ - 2007 Nr. 66-2552.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio žalios naftos ir naftos produktų atsargų laikymo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the Reciprocal Holding of Stocks of Crude Oil and Petroleum Products
  Vilnius, 2008-12-07.
  Įsigaliojo 2008-12-07.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2008 m. Nr. 146-5869.
 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl buvusios SSRS draudimo stažo įskaitymo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithunia and the Government of the Republic of Latvia on Taking account of insurance Periods of the Former USSR
  Vilnius, 2012-05-16.
  Įsigalioja 2013-04-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 13 d. įstatymu Nr. XII-48.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2013 m. Nr. 18-888.
 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on Mutual Recognition of Classified Information
  Vilnius, 2014-12-03.
  Įsigaliojo 2015-05-22.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2015 m. gegužės 7 d. įstatymu Nr. XII-1684.
  Skelbtas TAR, 2015-05-28, i. k. 2015-08227.

 25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės tarpvalstybinio bendradarbiavimo susitarimas dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos pasienio teritorijoje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the Cross-Border Cooperation in the Provision of Ambulance Services in the Border Area between the Republic of Lithuania and the Republic of Latvia
  Bauskė, 2018-10-03.
  Įsigaliojo 2019-06-14.
  Faktinio taikymo pradžia 2019-10-09.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. kovo 26 d. įstatymu Nr. XIII-2028.Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-07983.

 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the Maintenance of the Lithuanian-Latvian State Border and the Activities of Border Delegates
  Helsinkis, 2019-07-18.
  Įsigaliojo 2019-12-30.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. lapkričio 28 d. įstatymu Nr. XIII-2551.
  Skelbta TAR, 2020-01-03, i. k. 2020-00065.