Baltarusija

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2020.10.27 14:39
 1. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Belarus on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal cases
  Vilnius, 1992-10-20.
  Įsigaliojo 1993-07-11.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1992 m. spalio 29 d. įstatymu Nr. I-3015.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 43-779.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio vežiojimo automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on international road transport
  Vilnius, 1993-06-30.
  Įsigaliojo 1993-06-30.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr.13-202.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Ministrų Kabineto Susitarimas dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Cabinet of Ministers of the Republic of Belarus on trade and economic cooperation
  Vilnius, 1994-12-13.
  Įsigaliojo 1995-02-23.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 22-509.
 4. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl geros kaimynystės ir bendradarbiavimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Belarus on good neighbourhood and cooperation
  Vilnius, 1995-02-06.
  Įsigaliojo 1996-04-26.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr. 43-1047.
 5. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Belarus concerning the State Border between Lithuania and Belarus
  Vilnius, 1995-02-06 (Mišrios Komisijos nuostatai pasirašyti 1996-07-12).
  Įsigaliojo 1996-04-26.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr.I-1299.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr. 43-1049.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Druskininkų sanatorijos "Baltarusija"
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus concerning the sanatorium "Belarus" in Druskininkai
  Vilnius, 1995-02-06.
  Įsigaliojo 1996-04-26.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1996 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr. I-1300.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr. 43-1048.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl "Objekto 500" ir hidroelektrinės "Tautų draugystė"
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus concerning the "Object 500" and the hydroelectric power station "Nations' Friendship"
  Vilnius, 1995-02-06.
  Įsigaliojo 1996-04-26.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1996 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr. 1301.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr. 43-1050.
 8. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės dėl abipusio nuosavybės teisės į pastatus ir butus suteikimo ir dėl žemės sklypų diplomatinėms atstovybėms Minske ir Vilniuje nuomos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on the mutual concession of the right of ownership of buildings and flats and on the land lease for the diplomatic representations in Minsk and Vilnius
  Minskas, 1995-07-18.
  Įsigaliojo  1995-07-18.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ –  1995 m. Nr. 69-1661.
 9. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės dėl Lietuvos teritorijos kartografinės-geodezinės medžiagos perdavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on transfer of cartographic-geodesic material of the territory of Lithuania
  Vilnius, 1996-07-12.
  Įsigaliojo  1997-02-13.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1997 m.  Nr. 17-367.
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su muitinės įstatymų pažeidimais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on the cooperation concerning the prevention of the violations of customs laws
  Vilnius,  1996-07-12.
  Įsigaliojo 2000-11-16.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII-1954.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr.87-2661.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl 1996 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos teritorijos kartografinės-geodezinės medžiagos perdavimo Priedo 8 punkto nuostatos pakeitimo (sudarytas pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus amending paragraph 8 of the Annex of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus of July 12, 1996 on transfer of cartographic-geodesic material of the territory of Lithuania (concluded by the exchange of notes)
  1997-08-14; 1997-08-20.
  Įsigaliojo 1997-08-21.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 84-2093
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės Sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income
  Minskas, 1995-07-18.
  Įsigaliojo 1996-06-26.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1995 m. lapkričio 28 d. įstatymu Nr. I-1096.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr.65-1536.
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybės sienos perėjimo punktų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus concerning the crossing posts of the state border
  Minskas, 1995-07-18.
  Įsigaliojo  1996-11-07.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr.107-2439.

  13.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl 1995m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų pakeitimo ir papildymo
  2006-05-30; 2007-02-06.
  Įsigaliojo 2007-09-11.
  Skelbtas "Valstybės žiniose" - 2007 m. Nr. 74-2926.

  13.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų, pasirašyto 1995 m. liepos 18 d. Minske, pakeitimo
  Sudarytas apsikeičiant notomis 2015-06-18 ir 2016-03-21.
  Įsigalioja 2017-02-17.
  Skelbtas TAR, 2016-06-14, i. k. 2016-16591.

  13.3. 1995 metų liepos 18 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų pakeitimo protokolas
  P. p. Kamenyj Log – Medininkai, 2019-12-31.
  Laikinai taikomas nuo 2020-01-02. 
  Įsigaliojo 2020-08-12.
  Skelbtas TAR, 2020-01-21, i. k. 2020-00901.
   
 14. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, perdavimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Belarus on transfer of persons sentenced to imprisonment or to whom coercive medical measures are applied
  Vilnius, 1996-07-12.
  Įsigaliojo 1998-11-22.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. rugsėjo 17 d. įstatymu Nr. I-1520.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr.102-2808.
 15. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Belarus on social security
  Minskas, 1999-02-04.
  Įsigaliojo 1999-12-15.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. birželio 22 d. įstatymu Nr. VIII-1251.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 61-1976.
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on the promotion and protection of investments
  Minskas, 1999-03-05.
  Įsigalioja 2002-05-16.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 26 d. įstatymu Nr. IX-806.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2002 m. Nr. 45-1716.
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on cooperation in railway transport
  Vilnius, 2000-04-03.
  Įsigaliojo 2001-03-24.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2001 m. sausio 25 d. įstatymu Nr. IX-158.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2001 m. Nr.19-593.

  17.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje pakeitimo protokolas
  Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on cooperation in railway transport
  Vilnius, 2006-06-01.
  Įsigaliojo 2007-07-12.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2001 m. sausio 25 d. įstatymu Nr. IX-158.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2001 m. Nr.19-593.
   
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Baltarusijos Respublikos krovinių tranzito, naudojantis Lietuvos Respublikos uostais ir kita transporto infrastruktūra, sąlygų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on conditions of the transit of goods of the Republic of Belarus using ports and other transport infrastructure of the Republic of Lithuania
  Vilnius, 2000-04-03.
  Įsigaliojo 2001-02-21.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2001 m. sausio 25 d. įstatymu Nr. IX-159
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 19-594.
 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės Laikinasis susitarimas dėl abiejų valstybių piliečių kelionių
  Temporary Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on travels of nationals of both States
  Minskas,  2002-11-26.
  Įsigaliojo 2003-01-01.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 2007.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 1-1.

  19.1. Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės laikinojo susitarimo dėl abiejų valstybių piliečių kelionių, pasirašyto 2002 m. lapkričio 26 d. Minske, pakeitimo (sudarytas apsikeičiant notomis)
  2004-11-05; 2005-01-24.
  Įsigaliojo 2005-01-24.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 15-472.
  19.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės laikinojo susitarimo dėl abiejų valstybių piliečių kelionių, pasirašyto 2002 m. lapkričio 26 d. Minske, papildymo (sudarytas apsikeičiant notomis)
  2006-06-01; 2006-08-08.
  Įsigaliojo 2007-05-23.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2007 m. Nr.69-2725.
  19.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės laikinojo susitarimo dėl abiejų valstybių piliečių kelionių pakeitimo ir papildymo (sudarytas pasikeičiant notomis)
  2007-11-30; 2007-12-20.
  Laikinai taikomas nuo 2007-12-21.
  Įsigaliojo 2008-07-10.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1354.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2009 m. Nr. 32-1243.
   
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo katastrofų, stichinių nelaimių bei didelių avarijų prevencijos srityje ir likviduojant jų padarinius
  Vilnius, 2003-12-16.
  Įsigaliojo 2004-07-27.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004 m. gegužės 6 d. įstatymu Nr. IX-2226.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112-4170.
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityje
  Vilnius, 2004-06-01.
  Įsigaliojo 2004-10-26.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1019.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 136-4925.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl pagrindinių bendradarbiavimo per sieną principų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on the Fundamental Principles of Transboundary Cooperation
  Vilnius, 2006-06-01.
  Įsigaliojo 2007-05-23.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 431.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr. 66-2555.
 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on Cooperation in Combating Organised Crime, Illegal Drug and Psychotropic Substances Trafficking, Terrorism and Other Crimes
  Vilnius, 2005-10-03.
  Įsigaliojo 2007-07-17.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 26 d. įstatymu Nr. X-1206.
  Skelbtas "Valstybės žiniose"- 2007 m. Nr. 97-3776.
 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl laivybos vidaus vandenų keliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on the Navigation on the Inland Watercourses
  Medininkai, 2007-05-25.
  Įsigaliojo 2008-08-20.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1102.
  Skelbtas „Valstybės žinios“ 2008 m. Nr. 61-2286.
 25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Belarus on Cooperation in the Field of Science and Technologies
  Minskas, 2008-01-24.
  Įsigaliojo 2008-07-02.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr.449.      
  Skelbtas „Valstybės žinios“ 2008 m. Nr. 61-2287.   
 26. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos teisinio režimo
  Vilnius, 2009-09-16.
  Įsigaliojo 2010-07-07.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo2010 m. birželio 3 d. įstatymu Nr. XI-868.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 82-4312.
 27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo informacinių ir ryšių technologijų bei informacinės visuomenės plėtros srityje
  Vilnius, 2012-11-23.
  Įsigaliojo 2013-06-17.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 491.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2013 m., Nr. 65-3229.