Informacija apie pradedamus viešuosius pirkimus

Sukurta 2014.02.05 / Atnaujinta 2017.10.30 11:06

 2017 metai

PIRKIMO PAVADINIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
Telefonų stočių su priedais pirkimas  

Informacija

Informacija

Telefonų aparatų viešasis pirkimas  

Informacija

Informacija

Požeminės automobilių saugyklos grindų dangos remonto darbai   Informacija  
Virtualaus privataus tinklo VPN viešasis pirkimas  

I pirkimo dalies informacija

 

Krovininio automobilio nuomos pirkimas

Informacija Informacija Informacija
Trijų M1 klasės lengvųjų automobilių keleiviams vežti pirkimas     Informacija
AVAYA telefoninių sistemų įrangos garantijų paketo pirkimas Informacija Informacija Informacija
Mobilios biometrinių duomenų registravimo įrangos pirkimas Informacija Informacija Informacija
Degalų pirkimas Informacija    
Diplomatinio krovinio gabenimo paslaugų pirkimas Informacija    
Maitinimo organizavimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas Informacija Informacija Informacija
Tinklo komutatorių ir maršrutizatorių pirkimas Informacija

Informacija II daliai

Informacija I daliai

Informacija II daliai

Informacija I daliai

Maitinimo organizavimo ir aptarnavimo paslaugų Vilniaus mieste ir apylinkėse pirkimas Informacija Informacija Informacija
Virtualaus privataus tinklo įrangos pirkimas Informacija Informacija Informacija
Požeminės automobolių saugyklos grindų dangos remonto darbų pirkimas Informacija Informacija Informacija
Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas   Informacija Informacija
Duomenų saugojimo įrenginio garantija Informacija Informacija Informacija
Pašto skenavimo įrangos pirkimas Informacija Informacija Informacija
Duomenų saugyklos pirkimas Informacija Informacija Informacija
Telefonų stočių ir telefonų aparatų pirkimas Informacija Informacija Informacija
Skenerių ir rašalinių spausdintuvų supaprastintas atviras pirkimas Informacija Informacija

I dalies informacija

II dalies informacija

Skenerių ir rašalinių spausdintuvų atviras pirkimas Informacija Informacija

I dalies informacija

II dalies informacija

Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas   Informacija Informacija

 

2016 metai

2016-12-23 Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas
2016-12-19 Virtualaus privataus tinklo įrangos viešasis pirkimas
2016-12-02 Konsulinių pareigūnų civilinis draudimas
2016-12-02 Telefonų su priedais viešasis pirkimas
2016-11-23 Automobilių saugyklos grindų dangos remonto darbai
2016-11-10 Telefonų aparatų viešasis pirkimas
2016-10-28 Programinės įrangos viešasis pirkimas
2016-09-26 Stalinių mini kompiuterių pirkimas
2016-09-26 Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
2016-09-14 Turto draudimo paslaugų pirkimas
2016-09-14 Informacinės duomenų sistemos garantijų paketo pirkimas
2016-08-03 Centrinių maršrutizatorių viešasis pirkimas
2016-07-18 Antivirusinės programos SOPHOS licencijų pirkimas
2016-07-04 Naujienų agentūrų informacinių paslaugų anglų kalba pirkimas
2016-07-04 URM požeminės automobilių saugyklos grindų remonto darbai
2016-06-27 Aprangos pirkimas
2016-06-27 Mobilios aplikacijos pirkimas
2016-06-03 Stacionarių IP telefonų pirkimas
2016-06-03 Duomenų saugyklų garantijų paketo pirkimas
2016-05-30 Kompiuterinės technikos, skirtos terminalinėms darbo vietoms, pirkimas
2016-05-20 Diplomatinio pašto pasaugų pirkimas
2016-04-28 Tarnybinių stočių su programine įranga pirkimas
2016-04-28 EU-DEVFIN vystymo paslaugų pirkimas
2016-04-15 LINESIS paslaugų pirkimas
2016-04-15 Duomenų saugyklų su SAN komutatoriais ir tarnybinių stočių pirkimas
2016-04-01 Tarnybinių stočių garantijų pirkimas
2016-04-01 Duomenų saugyklų garantijų viešasis pirkimas
2016-03-30 Draudimo viešasis pirkimas
2016-03-30 Naujienų agentūrų teikimo paslaugos
2016-03-09 Tinklo komutatorių pirkimas
2016-02-01 Krovininio automobilio nuoma

2015 metai

2015-12-30 Konsulinių pareigūnų privalomas civilinės atsakomybės draudimas
2015-12-23 Žiniasklaidos apžvalgų paslaugų pirkimas
2015-12-17 Spaudinių viešasis pirkimas
2015-11-20 Rotacinių užsienio kalbų mokymo paslaugų pirkimas
2015-11-20 Užsienio kalbų (ispanų, italų, rusų, vokiečių) mokymo paslaugų pirkimas
2015-11-13 Biometrinės įrangos viešasis pirkimas
2015-11-10 Krovininio automobilio nuomos viešasis pirkimas
2015-11-03 Virtualizavimo programinės įrangos viešasis pirkimas
2015-10-28

Lietuvos žiniasklaidos apžvalgų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos veiklos viešinimo Lietuvos žiniasklaidoje analizių ir susijusių paslaugų viešasis pirkimas

2015-10-28 Interneto ryšio ir susijusių paslaugų viešasis pirkimas
2015-10-28 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir atstovybėms prie tarptautinių organizacijų skirtų spaudinių viešasis pirkimas
2015-09-28 Kelionių organizavimo paslaugų įsigijimo viešasis pirkimas
2015-09-28 Lietuvos Respublikos diplomatų gyvybės rizikos draudimo paslaugų viešasis pirkimas
2015-09-07 Spaudinių viešasis pirkimas
2015-09-07 Tarnybinių stočių viešasis pirkimas
2015-08-26 Aktyvios tinklo įrangos su maršruto parinkimo funkcionalumu viešasis pirkimas
2015-08-24 Standartinės Microsoft programinės įrangos arba lygiavertės programinės įrangos licencijų komplekto darbo vietai nuomos, apibrėžtos Microsoft korporatyvinės prenumeratos sutarties arba lygiavertės sutarties nustatyta tvarka, viešasis pirkimas
2015-08-05

Supaprastinto tranzito schemos (STS) informacinės sistemos palaikymo ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas

2015-07-29

Finansų valdymo sistemos (FIVASA) priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas

2015-06-19 Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų viešasis pirkimas
2015-06-19 Biuro įrangos, skirtos inventorizacijai viešasis pirkimas
2015-06-16 Lengvojo automobilio nuomos viešasis pirkimas
2015-06-11 Spaudinių viešasis pirkimas
2015-06-05 Duomenų perdavimo paslaugų įsigijimo viešasis pirkimas
2015-06-05 Tinklo įrangos viešasis pirkimas
2015-05-27

Anglų ir prancūzų kalbų mokymo paslaugų pirkimas

2015-05-27

Telefonų stoties ir IP telefonų viešasis pirkimas

2015-05-14 Naujienų agentūrų informacinių paslaugų viešasis pirkimas
2015-05-05

Virtualios ugniasienės programinės įrangos viešasis pirkimas

2015-05-05

Programinės įrangos licencijų viešasis pirkimas

2015-05-05

Duomenų bazės valdymo sistemos „Oracle“ techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

2015-05-05

Judriojo ryšio, susijusių paslaugų ir įrangos nuomos viešasis pirkimas

2015-04-22 Virtualizavimo (VMWARE) programinės įrangos licencijų garantinio paketo viešasis pirkimas
2015-04-08 Duomenų saugyklos HP 3PAR 7200 išplėtimo viešasis pirkimas
2015-03-02

Degalų, automobilių pagrindinių eksploatacinių prekių ir plovimo paslaugų viešasis pirkimas

2015-02-23

Transporto (taksi) paslaugų viešasis pirkimas

2015-01-29 Spausdinimo ir kopijavimo sprendimo viešasis pirkimas
2015-01-27

Užsienio kalbų mokymo paslaugų viešasis pirkimas

2015-01-21

Maitinimo ir aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas

2014 metai

2015-01-05 Tyrimo - „Finansinių instrumentų panaudojimo galimybių ir poreikio, įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą, išankstinis vertinimas“ - paslaugų viešasis pirkimas
2014-12-18 Transporto (taksi) paslaugų viešasis pirkimas
2014-12-16 Komunikacijos įgūdžių stiprinimo ir kompetencijų ugdymo mokymo paslaugų viešasis pirkimas
2014-12-09 Tyrimų paslaugų viešasis pirkimas
2014-12-10 Konsulinių procedūrų valdymo sistemos (KPVS) vystymo, palaikymo ir konsultavimo paslaugų viešasis pirkimas
2014-11-10

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos interneto svetainės keliauk.urm.lt turinio valdymo sistemos priežiūros ir plėtojimo (vystymo) paslaugų viešasis pirkimas

2014-11-10

Komutatoriaus su maršruto parinkimo funkcionalumu viešasis pirkimas

2014-10-29

Tarnybinių stočių įrangos garantinio aptarnavimo pratęsimo paslaugų viešasis pirkimas

2014-10-24

Tinklo įrangos viešasis pirkimas

2014-10-24

Tarnybinių stočių viešasis pirkimas

2014-10-08

Kompiuterinių detalių ir tinklo įrangos priedų viešasis pirkimas

2014-10-06 Floristikos prekių ir susijusių paslaugų viešasis pirkimas
2014-09-08

Ugniasienių įrenginių viešasis pirkimas

2014-09-08

Kompiuterinės technikos ir biuro įrangos remonto paslaugų viešasis pirkimas

2014-08-11 Naikinimo aparatų viešasis pirkimas
2014-08-11 Rezervinio duomenų kopijavimo sistemos išplėtimo (tarnybinės stoties) viešasis pirkimas
2014-08-11 Kompiuterių apsaugos programinės įrangos viešasis pirkimas
2014-07-03 Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo interneto svetainės sukūrimo, priežiūros ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas
2014-06-30 Tyrimų paslaugų pirkimas (3 pirkimo dalys)
2014-06-30 Tyrimų paslaugų viešasis pirkimas (16 pirkimo dalių)
2014-06-26 Duomenų bazės valdymo sistemos „ORACLE“ techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas
2014-06-26 Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų interneto svetainių šablono pagrindu sukūrimo, konfigūravimo, turinio užpildymo ir kitų vystymo paslaugų viešasis pirkimas
2014-06-16

Lietuvos Respublikos ambasados Italijos Respublikoje patalpų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

2014-06-16

„ORACLE“ programinės įrangos techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

2014-06-16

Floristikos prekių ir susijusių paslaugų viešasis pirkimas

2014-05-28

Vardinių bei kanceliarinių antspaudų viešasis pirkimas
2014-05-19

Biuro įrangos eksploatacinių medžiagų - originalių spausdintuvų  kopijuoklių kasečių pirkimas

2014-05-19

Rašalinių spausdintuvų viešasis pirkimas

2014-05-02

Duomenų saugyklos „HP 3PAR 7200“ išplėtimo techninės įrangos – diskų lentynų viešasis pirkimas

2014-04-29 Kompiuterinės technikos ir biuro įrangos remonto paslaugų viešasis pirkimas
2014-04-10

Diplomatinio krovinio gabenimo paslaugų viešasis pirkimas

2014-03-25

Virtualizavimo (VMWARE) programinės įrangos palaikymo ir priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

2014-03-10

Elektroninio pašto skenavimą atliekančių įrenginių „Fortinet Fortimail 400B“ priežiūros ir palaikymo paslaugų viešasis pirkimas

2014-02-25 Mokymų tobulinti diplomatinio atstovavimo bendruosius gebėjimus paslaugų viešasis pirkimas
2014-02-13 Rotacinių užsienio kalbų mokymo paslaugų viešasis pirkimas
2014-02-13 Užsienio kalbų (ispanų, italų, rusų ir vokiečių) mokymo paslaugų viešasis pirkimas
2014-01-30 Naujienų svetainės anglų kalba, pristatančios Europos Sąjungos aktualijas, lietuviškame naujienų portale sukūrimo, naujienų rengimo ir talpinimo, techninės priežiūros ir kitų susijusių paslaugų viešasis pirkimas (256.1 kb)
2014-01-23 Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai poveikio vertinimo paslaugų viešasis pirkimas (256.9 kb)

2013 metai

2013-12-17 Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugų viešasis pirkimas (255.4 kb)
2013-12-04 Transporto (taksi) paslaugų viešasis pirkimas (258.4 kb)
2013-12-03 Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų viešasis pirkimas (260.4 kb)
2013-11-20 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje naudojamų informacinių sistemų/programų vystymo, techninės priežiūros, konsultavimo ir naudotojų apmokymo paslaugų viešasis pirkimas (260.3 kb)
2013-11-19 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas (253.4 kb)
2013-10-10 Mobilių pirštų anspaudų skaitytuvų įrenginių viešasis pirkimas (252.5 kb)
2013-10-07 Lietuvos Respublikos diplomatų ir Lietuvos Respublikos specialiosiose misijose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų gyvybės rizikos draudimo paslaugų viešasis pirkimas (255.8 kb)
2013-09-27 Krovininio automobilio nuomos viešasis pirkimas (255.3 kb)
2013-09-18 Judriojo ryšio, susijusių paslaugų ir įrangos viešasis pirkimas (255.2 kb)
2013-09-18 Leidinio, skirto Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmečiui paminėti, maketavimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (255.1 kb)
2013-08-29 Anglų ir prancūzų kalbų mokymo paslaugų viešasis pirkimas (254.0 kb)
2013-07-29 Duomenų saugyklos su priedais ir SAN komutatorių viešasis pirkimas (253.8 kb)
2013-07-12 Judriojo ryšio, susijusių paslaugų ir įrangos viešasis pirkimas (256.6 kb)
2013-07-04 Diplomatinio pašto gabenimo paslaugų viešasis pirkimas (256.2 kb)
2013-06-28 Krovininio automobilio nuomos viešasis pirkimas (252.6 kb)
2013-06-12 Lengvojo automobilio viešasis pirkimas (254.0 kb)
2013-05-28 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainės ir šablono Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų interneto svetainėms sukūrimo, priežiūros ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas (256.3 kb)
2013-05-15 Diskų lentynos viešasis pirkimas (255.2 kb)
2013-05-15 Naujienų agentūrų informacinių paslaugų viešasis pirkimas (255.5 kb)
2013-05-09 Vertybinių reklamos filmukų apie Lietuvos Pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai gamybos ir transliavimo paslaugų viešasis pirkimas (256.9 kb)
2013-04-15 Straipsnių apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje rengimo ir publikavimo regioninėse žiniasklaidos priemonėse paslaugų viešasis pirkimas (256.0 kb)
2013-04-10 Filmavimo paslaugų viešasis pirkimas (254.7 kb)
2013-03-29 Mobiliųjų telefonų įkroviklių, pažymėtų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. logotipu, viešasis pirkimas (254.5 kb)
2013-02-27 Mokymų, skirtų aukšto rango valstybės tarnautojų ir politikų, 2013 m. II pusmetį vykdysiančių su pirmininkavimu ES Tarybai susijusias funkcijas, asmeninio efektyvumo įgūdžių stiprinimui, paslaugų viešasis pirkimas (254.3 kb)
2013-02-11 Naujienų agentūrų informacinių paslaugų viešasis pirkimas (261.6 kb)
2013-02-11 Lietuvą pristatančio interaktyvaus įrankio sukūrimo ir su jo naudojimu susijusių paslaugų viešasis pirkimas (255.7 kb)
2013-01-25 Intensyvaus užsienio kalbų (anglų ir prancūzų) mokymo paslaugų viešasis pirkimas (256.3 kb)
2013-01-16 Leidinio Lietuvos istorija vertimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (257.2 kb)
2013-01-02 Informacinių stendų ir plačiaformatės spaudos gaminių, jų maketavimo ir montavimo paslaugų viešasis pirkimas (255.7 kb)
2013-01-02 Naujienų agentūrų informacinių paslaugų viešasis pirkimas (261.6 kb)

2012 metai

2012-12-18 Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugų viešasis pirkimas (260.1 kb)
2012-12-14 Užsienio kalbų mokymo paslaugų viešasis pirkimas (256.6 kb)
2012-12-03 Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai atidarymo renginiui skirto vaizdo klipų rinkinio „Sąšauka“ sukūrimo paslaugų viešasis pirkimas
2012-10-25 Leidinio „Lietuvos istorija“ vertimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (256.7 kb)
2012-10-24 Microsoft licenciju nuomos viešasis pirkimas (264.4 kb)
2012-10-24 Personalo informacinės sistemos sukūrimo, palaikymo, priežiūros ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas (259.0 kb)
2012-10-16 Informacinių stendų viešasis pirkimas (255.8 kb)
2012-09-10 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos apskaitos vadovo parengimo paslaugų viešasis pirkimas (257.8 kb)
2012-09-06 Interneto ryšio ir su juo susijusių paslaugų viešasis pirkimas (189.9 kb)
2012-09-03 Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai atidarymo renginiui skirto vaizdo klipų rinkinio „Sąšauka“ sukūrimo paslaugų viešasis pirkimas (256.4 kb)
2012-09-03 Finansų valdymo sistemos priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas (256.1 kb)
2012-08-13 Anglų, prancūzų ir kinų kalbų mokymo paslaugų viešasis pirkimas (257.2 kb)
2012-08-13 Knygos „Lietuvos Respublikos pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo ESBO 2004 - 2011 m. svarbiausių dokumentų rinkinys“/„Compendium of the main documents of Lithuania's preparation and Chairmanship of OSCE 2004 - 2011“ leidybos paslaugų viešasis pirkimas (260.9 kb)
2012-07-26 Duomenų saugyklos techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (258.7 kb)
2012-07-26 Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir konsulinių įstaigų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei bendrosios civilinės atsakomybės draudimo ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patikėjimo ir panaudos teise valdomų administracinių pastatų ir juose esančio kilnojamojo turto draudimo, bendrosios civilinės atsakomybės bei darbdavio civilinės atsakomybės draudimo viešasis pirkimas (254.8 kb)
2012-07-09 Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (190.0 kb)
2012-07-02 Duomenų saugyklos techninės priežiūros paslaugos (192.1 kb)
2012-06-25 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir atstovybėms prie tarptautinių organizacijų skirtų spaudinių viešasis pirkimas (257.8 kb)
2012-06-20 Elektroninių atvirukų ir reklaminių skydelių kūrimo paslaugų viešasis pirkimas (270.0 kb)
2012-06-11 Interneto svetainės www.euro.lt atnaujinimo ir įdiegimo paslaugų viešasis pirkimas (257.7 kb)
2012-06-01 Degalų, automobilių pagrindinių eksploatacinių prekių ir plovimo paslaugų viešasis pirkimas (142.9 kb)
2012-05-29 Finansų valdymo sistemos priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas (142.3 kb)
2012-05-24 Tyrimo "Veiksminga ES išorės sienų apsauga kaip Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetas ES iniciatyvų ir Lietuvos interesų kontekste" paslaugų viešasis pirkimas (144.4 kb)
2012-05-17 Žiniasklaidos apžvalgų teikimo paslaugų viešasis pirkimas (145.4 kb)
2012-05-14 Lietuvos Respublikos diplomatų, 2013 m. atstovausiančių Lietuvai kaip Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai valstybei, komunikacijos anglų kalba mokymų paslaugų viešasis pirkimas (143.8 kb)
2012-05-10 Duomenų perdavimo tinklo įrangos viešasis pirkimas (142.2 kb)
2012-04-25 Baldų viešasis  pirkimas (142.7 kb)
2012-04-13 Leidinio Lithuanian Foreign Policy Review vertimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (142.1 kb)
2012-03-23 Lengvojo automobilio nuomos viešasis pirkimas (141.6 kb)
2012-03-21 Kompiuterinės įrangos ir biuro technikos įsigijimo viešasis pirkimas (142.7 kb)
2012-03-19 Oracle programinės įrangos techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (141.7 kb)
2012-03-02 Krovininio automobilio veiklos nuomos viešasis pirkimas (142.5 kb)
2012-02-29 Tyrimo „ES išorės sienų stiprinimas kaip galimas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetas ES iniciatyvų ir Lietuvos interesų kontekste“ paslaugų viešasis pirkimas (144.5 kb)
2012-02-23 Transporto (taksi) paslaugų viešasis pirkimas (143.6 kb)
2012-01-25 Duomenų masyvo išplėtimo - diskų lentynos įsigijimo viešasis pirkimas (147.2 kb)
2012-01-24 Užsienio kalbų (armėnų, azerbaidžaniečių, estų, graikų, latvių, norvegų, portugalų, rumunų, slovėnų, turkų) mokymo paslaugų viešasis pirkimas (147.4 kb)
2012-01-24 Užsienio kalbų (ispanų, italų, rusų, vokiečių) mokymo paslaugu viesasis pirkimas (147.0 kb)
2012-01-17 Maitinimo ir aptarnavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje paslaugų viešasis pirkimas (162.9 kb)