Iran

Created: 2016.10.04 / Updated: 2017.01.10 16:16
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Irano Islamo Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Islamic Republic of Iran on Economic Cooperation
  Teheranas, 2016-05-29.
  Įsigaliojo 2017-01-14.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 772.
  Skelbtas TAR, 2016-10-03, i. k. 2016-24421.

Subscribe to our newsletters

Captcha