Estonia

Created: 2014.02.06 / Updated: 2019.05.21 10:37
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Estonia
  Palanga, 1995-07-07
  Įsigaliojo 1995-09-05
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1995 Nr. 81-1854
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Estonia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Talinas, 1995-09-07
  Įsigaliojo 1996-06-20
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996-06-11 įstatymu Nr. I-1378
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 Nr. 69-1668.
  2.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Brussels, 15/01/2019.
  Entered into force on 15/01/2019.
  Published in TAR on 20/05/2019, i. c. 2019-08010.
 3. Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos sutartis dėl socialinio aprūpinimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Estonia on the Social Security
  Vilnius, 1996-05-28
  Įsigaliojo 1997-02-10
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996-10-22 įstatymu Nr. I-1588
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997  Nr. 14-289
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl abipusės įslaptintos informacijos apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Estonia concerning Mutual Protection of Classified Information
  Tartu, 2000-05-26
  Įsigaliojo 2000-11-15
  Nebegalioja nuo 2015-05-22
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000-10-12 įstatymu Nr. VIII-2020
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 Nr. 96-3019
 5. Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and the Republic of Estonia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Liuksemburgas, 2004-10-21
  Įsigaliojo 2006-02-08
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2005-12-15 įstatymu Nr. X-452
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006  Nr. 5-137
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl draudimo stažo, įgyto buvusios SSRS teritorijoje, įskaitymo
  Talinas, 2007-08-24
  Įsigaliojo 2008-10-01
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2008-07-01 įstatymu Nr. X-1656
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2007 Nr. 94-3777
 7. Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos susitarimas dėl valstybių atstovavimo išduodant Šengeno vizas
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Estonia on the Representation for the Issuing of Schengen Visas
  Talinas, 2009-02-17
  Įsigaliojo 2009-04-01
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-03-09 nutarimu Nr. 198
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2009  Nr. 32-1242
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl 2009 m. vasario 17 d. pasirašyto Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos susitarimo dėl valstybių atstovavimo išduodant Šengeno vizas pakeitimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Estonia on the Amendment to the Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Estonia on the Representation for the Issuing of Schengen Visas done at Tallinn on 17 February 2009
  Sudaryta pasikeičiant diplomatinėmis notomis 2010-04-01, 2010-04-05
  Įsigaliojo 2010-04-05
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2010 Nr. 60-2964.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos susitarimo dėl valstybių atstovavimo išduodant Šengeno vizas, pasirašyto 2009 m. vasario 17 d. Taline, pakeitimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Estonia on the Amendments to the Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Estonia on the Representation for the Issuing of the Schengen Visas done at Talinn on 17 February 2009
  Sudarytas apsikeičiant notomis (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2012-05-08 nota Nr. 5-291/2012, Estijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2012-06-12 atsakomoji nota Nr. 8.2-1/265-4)
  Įsigaliojo 2012-06-15.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 481 dėl pavedimo Užsienio reikalų ministerijai sudaryti susitarimą.
  Skelbtas TAR, 2016-10-03, i. k. 2016-24425.
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Estonia on Mutual Protection of Classified Information
  Vilnius, 2013-05-28.
  Įsigaliojo 2015-05-23.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2015 m. gegužės 7 d. įstatymu Nr. XII-1685
  Skelbta TAR, 2015-06-11, i. k. 2015-09131.

Subscribe to our newsletters

Captcha