Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 292 5850; In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
Faksas +7 (7172) 925 853
El. paštas

Pasas

Sukurta 2015.02.12

Dokumentai dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo vietoj prarasto

 1. Nustatytos formos prašymas pakeisti Lietuvos Respublikos pasą (pildomas ambasadoje);
 2. Pažyma iš milicijos apie paso praradimą ir jos kopija;
 3. Dokumentai, patvirtinantys Lietuvos Respublikos piliečio teisinį statutą Kazachstano Respublikoje, Kirgizijos Respublikoje ar Tadžikistano Respublikoje ir jų kopijos. Tai galėtų būti:
  • Užsieniečio leidimas gyventi aukščiau išvardintose valstybėse;
  • Vienos iš minėtų valstybių viza;
  • asmens be pilietybės dokumentas;
  • jei dokumentas irgi prarastas – pažyma apie dokumento praradimą ir jo kopija;
  • Kazachstano, Kirgizijos ar Tadžikistano piliečio pasas; 
  • kiti dokumentai.
 4. Jei pasas ir dokumentas apie Lietuvos Respublikos piliečio teisinį statusą Kazachstane, Kirgizijoje ar Tadžikistane buvo prarasti anksčiau, nei prieš mėnesį - taip pat turi būti pateikta pažyma, išduota kompetentingų institucijų, apie tai, kad Lietuvos Respublikos pilietis neįgijo vienos iš minėtų valstybių pilietybės;
 5. Jei po prarasto paso išdavimo keitėsi šeiminė padėtis - dokumentai apie pasikeitusią šeiminę padėtį ir jų kopijos. Jeigu gyvenant užsienio valstybėje pasikeitė Lietuvos Respublikos piliečio šeiminė padėtis (gimė vaikas, susituokė, išsituokė, mirė sutuoktinis), tai turi būti užregistruota Lietuvoje, t.y. turi būti išduoti lietuviški santuokos,   ištuokos, vaiko gimimo ar sutuoktinio mirties liudijimai. Šiems dokumentams gauti per Lietuvos Respublikos ambasadą Kazachstane papildomai pateikiami šie dokumentai:
  • gimus vaikui – vaiko gimimo liudijimas su kopija ir vertimu į liet. k., vaiko tėvo/motinos Kazachstano, Kirgizijos ar Tadžikistano pasas ir jo kop., 5 eurai (už lietuviško vaiko gimimo liudijimo   išdavimą;
  • sudarius santuoką – santuokos liudijimas su kopija ir vertimu į liet. k., sutuoktinio Kazachstano, Kirgizijos ar Tadžikistano pasas ir jo kop., 5 eurai (už lietuviško santuokos liudijimo išdavimą);
  • išsituokus ar mirus sutuoktiniui – ištuokos liudijimas ir kop. ar sutuoktinio mirties liudijimas ir kop., 5 eurai (už lietuviško ištuokos liudijimo išdavimą).
 6. 20 eurų (už paso išdavimą);
 7. Tris 40 x 60 mm nespalvotos nuotraukos (viename kietame, matiniame lape, be baltų kampų ir ovalų, galva nuo smakro iki viršugalvio turi užimti nuotraukoje 31-36 mm).

SVARBU:

Dokumentai pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

DĖMESIO:

Jeigu nedeklaruotas asmens išvykimas iš Lietuvos, t.y. jis iki šiol deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje, ambasadoje reikės užpildyti išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją.

Dokumentai dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo vietoj negaliojančio

 1. Nustatytos formos prašymas išduoti Lietuvos Respublikos pasą (pildomas ambasadoje);
 2. Negaliojantis Lietuvos Respublikos piliečio/Lietuvos Respublikos pasas ir jo kopija;
 3. Dokumentai, patvirtinantys Lietuvos Respublikos piliečio teisinį statutą Kazachstane, Kirgizijoje ar Tadžikistane, ir jų kopijos. Tai galėtų būti:
  • Užsieniečio leidimas gyventi Kazachstane, Kirgizijoje ar Tadžikistane;
  • asmens be pilietybės dokumentas;
  • jei šie dokumentai taip pat negalioja - pažyma, išduota kompetentingų institucijų, apie tai, kad Lietuvos Respublikos pilietis neįgijo Kazachstano, Kirgizijos ar Tadžikistano pilietybės;
  • Kazachstano, Kirgizijos ar Tadžikistano piliečio pasas;
  • kiti dokumentai.
 4. Jei po negaliojančio paso išdavimo keitėsi šeiminė padėtis - dokumentai apie pasikeitusią šeiminę padėtį ir jų kopijos. Jeigu gyvenant užsienio valstybėje pasikeitė Lietuvos Respublikos piliečio šeiminė padėtis (gimė vaikas, susituokė, išsituokė, mirė sutuoktinis), tai turi būti užregistruota Lietuvoje, t.y. turi būti išduoti lietuviški santuokos,   ištuokos, vaiko gimimo ar sutuoktinio mirties liudijimai. Šiems dokumentams gauti per Lietuvos Respublikos ambasadą Kazachstane papildomai pateikiami šie dokumentai:
  • gimus vaikui – vaiko gimimo liudijimas su kopija ir vertimu į liet. k., vaiko tėvo/motinos Kazachstano, Kirgizijos ar Tadžikistano pasas ir jo kop., 5 eurai (už lietuviško vaiko gimimo liudijimo   išdavimą;
  • sudarius santuoką – santuokos liudijimas su kopija ir vertimu į liet. k., sutuoktinio Kazachstano, Kirgizijos ar Tadžikistano pasas ir jo kop., 5 eurai (už lietuviško santuokos liudijimo išdavimą);
  • išsituokus ar mirus sutuoktiniui – ištuokos liudijimas ir kop. ar sutuoktinio mirties liudijimas ir kop., 5 eurai (už lietuviško ištuokos liudijimo išdavimą).
 5. 20 eurų (už paso išdavimą);
 6. Tris 40 x 60 mm nespalvotos nuotraukos (viename kietame, matiniame lape, be baltų kampų ir ovalų, galva nuo smakro iki viršugalvio turi užimti nuotraukoje 31-36 mm).

SVARBU:

Dokumentai pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

DĖMESIO:

Jeigu nedeklaruotas asmens išvykimas iš Lietuvos, t.y. jis iki šiol deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje, ambasadoje reikės užpildyti išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją.

 

Naujienlaiškio prenumerata