Kaip mus rasti?

Tel. +7 717 292 5850; In case of urgency (questions regarding visas are not considered urgent): +7 701 643 3283
Faksas +7 (7172) 925 853
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2015.02.12

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

  • Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį.
  • Konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę.
  • Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo.
  • Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo.
  • Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo.
  • Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
  • Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
  • Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas.
  • Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
  • Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo)

Pažymą dėl asmens teistumo (neteistumo) išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos.

Teistumo (neteistumo) pažymą galite užsakyti per internetą, jei esate Lietuvos elektroninės bankininkystės sistemos vartotoja(s).

Dėl šios pažymos išdavimo Lietuvos piliečiai taip pat gali kreiptis per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, užsieniečiai kreipiasi tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pažymų išdavimą

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.V-40 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymo Nr. V-154 Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr. 46-1765)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 137-5230)
 


Prašymų formas rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata