Temos Žymėti visasAtžymėti visus

linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

L. Linkevičiaus susitikime su Europos Tarybos komisaru – dėmesys žmogaus teisių ir žodžio laisvės principams

Sukurta 2016.12.08 / Atnaujinta 2016.12.09 10:11
   L. Linkevičiaus susitikime su Europos Tarybos komisaru – dėmesys žmogaus teisių ir žodžio laisvės principams
   L. Linkevičiaus susitikime su Europos Tarybos komisaru – dėmesys žmogaus teisių ir žodžio laisvės principams

   Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius gruodžio 8 dieną susitiko su Europos Tarybos žmogaus teisių komisaru Nilsu Muižnieku, kuris pirmą kartą į Lietuvą atvyko su oficialiu vizitu. Susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo, kad Lietuva visapusiškai įgyvendina savo įsipareigojimus žmogaus teisių srityje ir remia Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro mandatą bei jo veiklą.

   Ministras paminėjo, kad šiandien, kai Europai iškyla naujos saugumo grėsmės, įskaitant įvairias agresijos formas,  ypač svarbu išsaugoti pagarbą pamatinėms Europos Tarybos vertybėms – teisės viršenybei, demokratijai ir žmogaus teisėms.

   „Europos Taryba kartu su Europos Žmogaus Teisių Teismu yra vieni esminių instrumentų, padedančių užtikrinti taiką, saugumą ir stabilumą visame regione“, – sakė užsienio reikalų ministras.

   L. Linkevičius pažymėjo, kad Lietuva skiria ypatingą dėmesį konfliktų prevencijai, žiniasklaidos laisvei ir žurnalistų saugumo temoms, kovai su diskriminacija ir su smurtu prieš moteris.

   „Žodžio laisvės ir žurnalistų saugumo užtikrinimas yra būtini bet kuriai stipriai ir tvariai visuomenei. Šioms temoms Lietuva skyrė ir toliau nuosekliai skirs prioritetinį dėmesį“, – sakė ministras.

   Susitikimo metu aptarta blogėjanti žmogaus teisių padėtis Rusijos okupuotame Kryme ir okupuotose Rytų Ukrainos teritorijose, kurios dėl izoliacijos tampa „pilkosiomis zonomis“. L. Linkevičius išreiškė viltį, kad komisarui artimiausiu metu bus užtikrinta galimybė nuvykti ir netrukdomai stebėti žmogaus teisių padėtį okupuotame Kryme.

   Vizito Lietuvoje metu komisaras taip pat susitiko su Ministru Pirmininku, Lietuvos Prezidentės patarėjais, vidaus reikalų ir teisingumo ministrais, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo ministerijų atstovais, Seimo nariais, Seimo kontrolieriais, lygių galimybių kontroliere ir vaiko teisių apsaugos kontroliere, žurnalistų etikos inspektore bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.

   Susitikimuose su Lietuvos valstybinių institucijų atstovais komisaras pagrindinį dėmesį skyrė moterų teisių, vaikų teisių ir asmenų su negalia teisių apsaugos, lyčių lygybės ir kovos su smurtu artimoje aplinkoje temoms. Komisaras pažymėjo, kad norint užtikrinti tinkamą apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, itin svarbu ratifikuoti ir įgyvendinti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo (Stambulo konvenciją).

   Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro mandatas įsteigtas Europos Tarybos 1999 m. siekiant skatinti supratimą ir pagarbą žmogaus teisėms visose 47 Europos Tarybos šalyse narėse.  Pagrindiniai mandato tikslai yra skatinti veiksmingą žmogaus teisių užtikrinimą ir padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos Tarybos žmogaus teisių standartus.

   Susijusios naujienos Visos naujienos »
   0712JTZT2.jpg

   Liepos 10-11 dienomis Ženevoje Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių komitetas 123-oje sesijoje svarstė Lietuvos ketvirtąjį periodinį pranešimą pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą.

   Daugiašaliai santykiai »
   tomas_razmus-9502.JPG

   Liepos 4 dieną užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir viceministras Darius Skusevičius Vilniuje su Ukrainos žmogaus teisių komisare Liudmila Denisova aptarė Rusijoje neteisėtai kalinamų Ukrainos piliečių žmogaus teisių pažeidimus ir galimybes aktyviau kelti šį klausimą tarptautinėse organizacijose.

   Dvišaliai santykiai »

   Birželio 13 dieną Europos Tarybos būstinėje buvo surengtas iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo ir Latvijos bei Estijos valstybių šimtmečių paminėjimas ir atidaryta fotografijų paroda „Baltijos kelias“.

   Profesorius Dainius Pūras, Jungtinių Tautų (JT) specialusis pranešėjas teisei į sveikatą,  birželio 5 dieną išrinktas JT Žmogaus teisių tarybos Specialiųjų procedūrų koordinavimo komiteto pirmininku.  Šiose pareigose jis koordinuos apie 80 nepriklausomų JT ekspertų, įgyvendinančių organizacijos mandatus žmogaus teisių srityje, veiklą.

   Daugiašaliai santykiai »
   3.jpg

   Gegužės 17-18 dienomis Lietuvos delegacija, vadovaujama Lietuvos nuolatinės atstovės prie Europos Tarybos ambasadorės Laimos Jurevičienės, dalyvavo Europos Tarybos Ministrų Komiteto 128-oje sesijoje Danijoje. Pagrindinis sesijoje svarstytas klausimas – Europos Tarybos ateitis populizmo keliamų grėsmių demokratinėms institucijoms kontekste.

   Daugiašaliai santykiai »
   Viceministas-foto-paroda2.jpg

   Gegužės 14 dieną užsienio reikalų viceministras Neris Germanas dalyvavo Lietuvos 25 metų narystės Europos Taryboje (ET) minėjimo renginyje Strasbūre, Prancūzijoje, kurio metu buvo atidaryta bendra Lietuvos, Estijos ir Slovėnijos narystės ET fotografijų paroda.

   Daugiašaliai santykiai »

   Naujienlaiškio prenumerata